Regulamin Zawodów

REGULAMIN 

Radunka Run 21-22.03.2020 

 

REGULAMIN

RADUNKA RUN

21-22 marca 2020

1. ORGANIZATOR

Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej „Endorfina”

ul.Wodociągowa 1B

83-050 Pręgowo Dolne

KRS: 0000758406

Mail: biuro@radunkarun.pl 

Załoga Górska 

2. WSPÓŁORGANIZATOR

-Gmina Kolbudy 

3.PATRONAT BIEGU

-Nadleśnictwo Kolbudy 

4.CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej, jako zdrowego stylu życia.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchowej.
 3. Promocja Powiatu Gdańskiego oraz Gminy Kolbudy.
 4. Promocja Sponsorów oraz Partnerów biegu.
 5. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród seniorów
 6. Aktywizowanie dzieci do form aktywności fizycznej 

5.TERMIN I MIEJSCE

 1. 21-22 marca 2020 roku w Kolbudach
 2. Start i Meta Biegu usytuowane na terenie Szkoły Podstawowej w Kolbudach – ul. Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy .
 3. Biegi na dystansach 80km+, 50km+, 10km, Nordic Walking 5km oraz Biegi dla Dzieci [Regulamin biegów dziecięcych dostępny w zakładce Biegi dla Dzieci ]
 4. Starty poszczególnych biegów:  
 • SOBOTA 
 • 80km+ – 21 marca 2020 r. – godz. 6:00 –  Szkoła Podstawowa w Kolbudach 
 • 50km+ – 21 marca 2020 r.  -godz. 10:00 – Szkoła Podstawowa w Kolbudach  
 • NIEDZIELA 
 • 10km – 22 marca 2020 r. – godz. 11:00 – Szkoła Podstawowa w Kolbudach 
 • 5km Nordic Walking – 22 marca 2020 r. – godz. 9:30 – Szkoła Podstawowa w Kolbudach
 • Biegi dla Dzieci – 22 marca 2020 r.  godz. 13:00 – Szkoła Podstawowa w Kolbudach

Dokładniejszy program dostępy będzie na stronie internetowej www.radunkarun.pl oraz fanpage www.facebook.pl/radunkarun po 1 lutego 2020r . 

 • Trasa Biegu będzie przebiegać drogami szutrowymi i ścieżkami leśnymi, crossowa, z lekkimi podbiegami w urokliwej okolicy dwóch zbiorników wodnych. Plan trasy biegu dostępny na stronie internetowej www.radunkarun.pl 
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia startu i mety, przebiegu trasy oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.
 • Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi lub poziomymi co około 0,5 do 1 kilometra.

6. TRASY 

80km+

 1. Liczba punktów odżywczych oraz limity czasowe punktów:  

Informacje zostaną uzupełnione najpóźniej do 30.10.2019r.  

 1. Limit czasu ukończenia biegu: 12 godzin 
 2. Każdy z uczestników biegu ma obowiązek posiadania własnego pojemnika na napoje. Na punktach odżywczych NIE BĘDZIE PLASTIKOWYCH KUBECZKÓW !!! W trosce o nasze środowisko, staramy się zminimalizować produkcję plastikowych śmieci podczas biegu.
 3. Prosimy aby nie wyrzucać opakowań po żelach lub innych produktach na trasie. Kosze na śmieci będą czekały na punktach odżywczych. Prosimy o stosowanie się do poleceń obsługi.
 4. Podczas tego biegu, będzie możliwość zdeponowania przepaku w biurze zawodów, który zostanie dostarczony jeden z punktów odżywczych. Regulamin Depozytów dostępny na stronie www.radunkarun.pl w zakładce Regulamin Depozytów 
 5. Wyposażenie obowiązkowe: 
 • numer startowy + chip
 • pojemnik na wodę min. 0,5l
 • mapa z trasą biegu – papierowa lub wgrana w zegarek
 • folia NRC
 • czołówka*
 • włączony telefon
 • kurtka przeciwdeszczowa/przeciwwietrzna  

* obowiązkowa po godz. 16:00 

 50km+  

 1. Liczba punktów odżywczych oraz limity czasowe punktów odżywczych. 

Informacje zostaną uzupełnione najpóźniej do dn. 30.10.2019 r. 

 1. Limit czasu ukończenia biegu: 8 godzin
 2. Każdy z uczestników biegu na obowiązek posiadania własnego pojemnika na napoje. Na punktach odżywczych NIE BĘDZIE PLASTIKOWYCH KUBECZKÓW! W trosce o nasze środowisko, staramy się zminimalizować produkcję plastikowych śmieci podczas biegu.
 3. Prosimy aby nie wyrzucać opakowań po żelach lub innych produktach na trasie. Worek na śmieci będzie czekał na punktach odżywczych 
 4. Wyposażenie obowiązkowe: 
 • numer startowy + chip
 • pojemnik na wodę min. 0,5l
 • mapa z trasą biegu – papierowa lub wgrana w zegarek
 • włączony telefon
 • folia NRC
 • kurtka przeciwdeszczowa/przeciwwietrzna   

10km 

 1. Na trasie 10km znajdować się będzie jeden punkt odżywczy na którym dostępna będzie tylko woda.
 2. Limit czasu ukończenia biegu: 2 godziny 
 3. Każdy z uczestników biegu na obowiązek posiadania własnego pojemnika na napoje. Na mecie NIE BĘDZIE PLASTIKOWYCH KUBECZKÓW! W trosce o nasze środowisko, staramy się zminimalizować produkcję plastikowych śmieci podczas biegu.
 4. W związku z małym stopniem trudności trasy do startu dopuszczamy osoby od 16 roku życia. W szczególnych przypadkach organizator może dopuścić do startu młodszego zawodnika.
 5.       Wyposażenie obowiązkowe:
 • numer startowy + chip
 • pojemnik na wodę 

5km Nordic Walking 

 1. Trasa zostanie opublikowana w późniejszym terminie 

 

7. BIURO ZAWODÓW

20.03.2020 r. (piątek)  18:00 – 20:00

21.03.2020 r. (sobota) 5:00 – 10:00

22.03.2020 r. (niedziela) 8:00 – 12:30  

Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w:

Szkoła Podstawowa w Kolbudach

Kolbudy, ul. Wybickiego 33

Odbiór pakietów w godzinach: 

20.03.2020 r. (piątek) w godz. 18:00 – 20:00

21.03.2020 r. (sobota) w godz. 5:00 – 10:00

22.03.2020 r. (niedziela) w godz. 8:00 – 12:30 

8.PAKIET STARTOWY

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów Radunka Run otrzymuje pakiet startowy, zawierający m. in.: numer startowy, chip pomiarowy, oraz produkty uzależnione od sponsorów, które zostaną przedstawione po 1 marca 2020 r.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 3. W ramach pakietu startowego zawodnicy mogą skorzystać z szatni, depozytu, natrysku, posiłku regeneracyjnego, masażu regeneracyjno-sportowego oraz konsultacji lekarskiej. 
 4. Podczas imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną. 
 5. Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.

9.ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń)  
 • 80km+ – 300 osób 
 • 50km+ – 300 osób
 • 10km – 300 osób
 • Nordic Walking 5km – 150 osób
 • Biegi dla Dzieci – 100 osób  

W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów lub zwiększenia limitu. 

 1. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego  na stronie internetowej www.b4sport.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2020 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń. 
 1. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 15 marca 2020 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany). 
 1. Za skuteczne zgłoszenie do wydarzenia uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i dokonania opłaty startowej na konto wskazane przez Organizatora. 
 1. Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Biegu. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio:

wpłacone do  31.10.2019r. / do 30.11.2019r. /  do 31.12.2019r. / do 15.03.2020r. / w dniu zawodów:

80km+ – 80zł / 100zł / 140zł / 170zł / 200zł 

50km+ – 50zł / 80zł / 100zł / 120zł / 150zł 

10km – 35zł / 45zł / 55zł / 65zł / 70zł  

5km NW – 20zł / 30zł / 40zł / 50zł / 55zł 

Wniesienie opłaty startowej można dokonać przelewem na konto : 

Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej „Endorfina” 

ul.Wodociągowa 1B, 83-050 Pręgowo Dolne

Bank BGŻ BNP PARIBAS 81160014621871742250000001  

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek : 

,,Imię i nazwisko + dystans RR”. 

Przykład: “ Jan Kowalski + 50km”

Organizator nie zapewnia pełnych świadczeń osobom zapisanym po terminie 1 marca 2020 r. 

6. Biegi dziecięce – Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym : biuro@radunkarun.pl – opłata startowa wynosi 10zł. W pakiecie dziecięcym znajdzie się numer startowy, agrafki, medal dla każdego uczestnika i upominki uzależnione od sponsora. Więcej na temat biegów dziecięcych w REGULAMINIE BIEGÓW DZIECIĘCYCH na stronie www.radunkarun.pl  

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Do dnia 15 marca 2020r. uczestnik może zmienić dystans, na którym startuje, jednak kwota nie podlega zwrotowi jeśli startujący przepisuje się na krótszą trasę.  
 1. Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika do dnia 1 marca 2020 r., po tym terminie dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika/zawodniczki kierować proszę na adres mailowy : biuro@radunkarun.pl  
 1. W przypadku odbioru pakietu startowego przez inną upoważnioną przez Uczestnika osobę następuje to na podstawie własnoręcznie podpisanego przez Uczestników UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO (do pobrania TUTAJ ) oraz (do wglądu) –  kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy. 
 2. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży między 13 a 18 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice, podpisujący dodatkowe dokumenty. 

10.KLASYFIKACJA

W ramach biegów (80km+, 50km+, 10km) będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja OPEN – miejsca I – III kobiet i mężczyzn
 2. Klasyfikacja Wiekowa – miejsca I-III kobiet i mężczyzn

K 20, M 20 – (16 – 29 lat)

K 30, M 30 – (30 – 39 lat)

K 40, M 40 – (40 – 49 lat)

K 50, M 50 – (50 – 59 lat)

K 60, M 60 – (60 lat i więcej) 

 1. Klasyfikacja Mieszkaniec Gminy Kolbudy

W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy zamieszkujący (meldunek stały lub czasowy wykazany dowodem osobistym lub odpowiednim zaświadczeniem z Urzędu Gminy) w Gminie Kolbudy. Dekoracja w tej kategorii w biegach i Nordic Walking odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn (miejsca I – III) 

4. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.

5. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa, odpowiadająca wartości zgubionego chipa i kosztów organizacyjnych związanych z zapłatą za utracony chip oraz nabyciem nowego chipa.

6. Klasyfikacja w marszu 5km Nordic Walking:

 • OPEN K i M ( I- III miejsca)
 • Mieszkaniec Gminy Kolbudy K i M ( I-III miejsca) 

11. NAGRODY

Klasyfikacja OPEN

 1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn w biegu na 80km+, otrzymają nagrody finansowe w wysokości: I – 500zł, II – 300zł, III – 200zł, statuetki 
 1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn w biegu na 50km+, 10km oraz Nordic Walking 5km otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.

Kategorie wiekowe  

 1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja Gminy Kolbudy  

 1. Zdobywcy miejsca I – III w klasyfikacji Mieszkaniec Gminy Kolbudy otrzymają nagrody rzeczowe.

Po dekoracji zwycięzców odbędzie się Konkurs z Nagrodami Rzeczowymi.

Nagrody w klasyfikacji Open nie dublują się z kategoriami wiekowymi.

12. UCZESTNICTWO

 1. Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 2. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego ,, Oświadczenia Rodziców lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach „rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w wydarzeniu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych.  Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 4. Na miejscu wydarzenia zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.  Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz dbania o środowisko.
 7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne oraz Policję, Straż Miejską i innych służb zabezpieczających trasę biegu oraz Imprezę.
 8. Podczas biegu głównego uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu.
 9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasę będą zdyskwalifikowani.
 10. Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych ( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach :

organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji ( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia Imprezy); promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu (na okres 30 lat);informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej opinii publicznej; ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

 1. Administratorem Państwa danych jest Organizator.
 2. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
 3. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 5. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu.

 

13. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Radunka Run zwany jest w dalszej części Regulaminu „organizatorem” 
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 3. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytuły choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
 4. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
 5. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 7. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika Biegu.
 8. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (strefa mety, hala sportowa) bez zgody Organizatora.
 9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 10. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.

Dodatkowe informacje dostępne:

W imieniu Organizatora:

Joanna Przybysz

Tel: 692-481-547

mail: biuro@radunkarun.pl