Regulamin Biegów Dziecięcych

REGULAMIN 

Radunka Run 31.03.2019 

Zgłoszenia, wpisowe, informacje

 1. ORGANIZATOR

Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej „Endorfina”

Ul. Wodociągowa 1B

83-050 Pręgowo Dolne

Mail: biuro@radunkarun.pl

 1. CEL
 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
 • -Krzewienie zasad fair play
 • -Wyłanianie talentów sportowych
 • -Tworzenie możliwości udziału w rywalizacji sportowej
 • -Aktywizacja lokalnego środowiska

3. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

 1. Biegi odbędą się 22 marca 2020 r. w Kolbudach

  na terenie Szkoły Podstawowej w Kolbudach – ul. Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy .

 2. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową pod adresem biuro@radunkarun.pl .
 3. Rozpoczęcie pierwszego biegu planowane jest na godz. 13:00 . W Biurze Zawodów wydawane będą numery startowe dla dzieci wraz z pakietami startowymi.
 4. Pakiet zawiera: numer startowy, agrafki, medal, upominki.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów Radunka Run, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
 6. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.
 7. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w trzech biegach, w klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych, w odpowiadających kategorii i dystansie biegu:
 1. I kategoria: rocznik 2014 i młodszych na dystansie ok. 100m
 2. II kategoria: rocznik 2013 – 2011 na dystansie ok. 200 m
 3. III kategoria: rocznik 2010 -2009 na dystansie ok. 400m
 1. Limit zawodników wynosi po 50 uczestników na każdą z kategorii wiekowych (łącznie 150 osób).
 2. W przypadku, gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.